zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Strona główna

 

 

 

      
    Zespół Szkół Publicznych nr 2 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej usytuowany jest na pograniczu Ostrowi Mazowieckiej i Komorowa. Walorem placówki jest malownicze położenie, w sąsiedztwie Jednostki Wojskowej. Szkoła oddalona jest od miejskich ośrodków kultury i sportu . Środowisko stanowią mieszkańcy o różnym poziomie wykształcenia, różnych aspiracjach edukacyjnych i różnych możliwościach finansowych.

   Szkoła funkcjonuje w Zespole, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 4. Panuje tu przyjazna atmosfera, uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach. Rodzice wspierają nauczycieli w organizowaniu życia szkolnego. Nauczyciele i pracownicy ofiarnie działają na rzecz rozwoju ucznia i szkoły. Bliskie sąsiedztwo Jednostki Wojskowej sprzyja kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, miało też wpływ na wybór patrona szkoły. Nadanie szkole imienia 18. Pułku Artylerii Lekkiej oraz wręczenie sztandaru to wydarzenia, które zainspirowały środowisko szkolne do różnorodnych działań kreujących pozytywny wizerunek szkoły.

    Kierunki pracy szkoły sprzyjają harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Wdrażamy do aktywnego, samodzielnego i w pełni odpowiedzialnego uczestnictwa w procesie zdobywania wiedzy i własnego rozwoju. Uczymy odpowiedzialności i świadomości swoich praw i obowiązków. Rozbudzamy twórcze myślenie i ciekawość świata. Kształtujemy człowieka otwartego na ludzi i przyrodę. Przygotowujemy do dalszej edukacji oraz do radzenia sobie we wszystkich sytuacjach zmieniającego się współczesnego świata.

Wersja do druku